บริษัท ไทย ทรีทเมนท์ อิควิพเมนท์ จำกัดบริษัท ไทย ทรีทเมนท์ อิควิพเมนท์ จำกัด
TK-TREATMENT.COM

   -  ระบบรีเวอร์สออสโมซีส
   -  ระบบผลิตน้ำอ่อน
   -  ระบบผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด
   -  ระบบตกตะกอนหินปูน /
      ความขุ่น

   -  ระบบกำจัดสนิมเหล็ก
   -  ระบบโอโซน
   -  เครื่องล้างถังภายนอก-
      ภายใน

   -  เครื่องทำน้ำเย็นขนาด 2-7
      หัวก๊อก

   -  เครื่องบรรจุของเหลว
      อัตโนมัติแถวตรง
      6-8 หัว

   -  รูบแบบโรงน้ำดื่ม บรรจุขวด
   -  ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
      ขนาด 1100 ลิตร/ วัน

   -  Deionization System
   -  Industrial Softenning
      Water Sysytem

   -  งานติดตั้งถัง กปน.
   -  จำหน่ายสารกรอง
      ไส้กรองทุกชนิด

   -  จำหน่ายเครื่องกรองน้ำ
      ทุกขนาด

   -  จำหน่ายปั้มสูบสารเคมี
      ถังบรรจุเคมี มอเตอร์กวน

   -  จำหน่ายแทงค์เก็บน้ำ
พ.ศ. 2535 : เริ่มดำเนินธุรกิจด้านปรับสภาพน้ำโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์และอุดมการณ์
พ.ศ. 2542 : จดทะเบียนบริษัท ไทย ทรีทเมนท์ อิควิพเมนท์ จำกัด
พ.ศ. 2543 : หลังจากบริษัทเริ่มเป็นที่รู้จัก  บริษัทได้รับความร่วมมือจากทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์และความรู้
ความชำนาญเป็นอย่างมากในระบบปรับสภาพน้ำ  ทั้งทางด้านปรับสภาพน้ำดีและน้ำเสีย  ซึ่งเป็นทั้งทีมวิศวกร
และที่ปรึกษา     ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาระบบปรับสภาพน้ำ ทั้งระบบ RO , ระบบ DI , ระบบตกตะกอน , ระบบกำจัดสนิมเหล็ก , ระบบผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด , ระบบผลิตน้ำอ่อน     และบริษัทยังได้รับความร่วมมือจาก หจก.ซิลเวอร์แมชชั่นเนอรี่  ในการผลิตระบบบรรจุของเหลวอัตโนมัติ  ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีสินค้าและ
บริการที่หลากหลายขึ้นไปในอนาคต   เพื่อที่จะเป็นบริการที่ดีและครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งเรื่องระบบน้ำ

      1/2 หมู่ 5 ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
      โทรศัพท์ : 0-2923-3760-1, 0-2923-6278  แฟกซ์ : 0-2979-9592
      E-mail : thitinan@tk-treatment.com

Copyright 2004  ©  Thai  Treatment  Equipment  Co.,Ltd. All Right Reserved. Contact >>info@tk-treatment.com