บริษัท ไทย ทรีทเมนท์ อิควิพเมนท์ จำกัดบริษัท ไทย ทรีทเมนท์ อิควิพเมนท์ จำกัด
TK-TREATMENT.COM

   -  ระบบรีเวอร์สออสโมซีส
   -  ระบบผลิตน้ำอ่อน
   -  ระบบผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด
   -  ระบบตกตะกอนหินปูน /
      ความขุ่น

   -  ระบบกำจัดสนิมเหล็ก
   -  ระบบโอโซน
   -  เครื่องล้างถังภายนอก-
      ภายใน

   -  เครื่องทำน้ำเย็นขนาด 2-7
      หัวก๊อก

   -  เครื่องบรรจุของเหลว
      อัตโนมัติแถวตรง
      6-8 หัว

   -  รูบแบบโรงน้ำดื่ม บรรจุขวด
   -  ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
      ขนาด 1100 ลิตร/ วัน

   -  Deionization System
   -  Industrial Softenning
      Water Sysytem

   -  งานติดตั้งถัง กปน.
   -  จำหน่ายสารกรอง
      ไส้กรองทุกชนิด

   -  จำหน่ายเครื่องกรองน้ำ
      ทุกขนาด

   -  จำหน่ายปั้มสูบสารเคมี
      ถังบรรจุเคมี มอเตอร์กวน

   -  จำหน่ายแทงค์เก็บน้ำ
                  (Reverse Osmosis System)

               ปัจจุบันเครื่องกรองน้ำระบบ RO  (Reverse Osmosis System) ทำงานโดยใช้ TFC MEMBRANE ที่มีความละเอียดสูงมาก ขนาดเล็กมากถึง 0.0001 ไมครอนสามารถกรองเชื้อโรคต่างๆเช่น ไวรัส แบคทีเรีย รวมถึงสารละลายโลหะหนักให้ออกไปตามท่อน้ำทิ้ง โดยอัตโนมัติทำให้ทุกคนในครอบครัวได้ดื่มน้ำที่สะอาดและปลอดภัย
               นอกจากขนาดการกรองที่มีอยู่แล้ว ทางบริษัทสามารถออกแบบขนาดการกรองตามกำลังการผลิตที่ลูกค้าต้องการได้อีกด้วย

RO 50 GDP   
ขนาดการกรอง 190 ลิตร/วัน

RO 100 GDP   
ขนาดการกรอง 380 ลิตร/วัน

        
      เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ RO สำหรับโรงเรียน , โรงแรมและโรงงานอุตสาหกรรม


ขนาดการกรอง 6,000 ลิตร/วัน
ขนาดการกรอง 12,000 ลิตร/วันขนาดการกรอง 18,000 ลิตร/วัน


ขนาดการกรอง 24,000 ลิตร/วันขนาดการกรอง 75,000 ลิตร/วัน
ขนาดการกรอง 150,000 ลิตร/วัน


ระบบประกอบไปด้วย (Details of system)
1. ปั้มสูบส่งน้ำดิบ (WATER PUMP)
2. ระบบกรองขั้นต้น (PRETREATMENT FILTER)
3. ถังเก็บน้ำ (STORAGE TANK)
4. สารป้องกันการตกผลึกในใส้เมมเบรน (ANTI-SCALLANT)
5. เครื่องกรองรีเวอร์สออสโมซีส (REVERSE OSMOSIS UNIT)
6. ถังเก็บน้ำสะอาด (STORAGE TANK)

Copyright 2004  ©  Thai  Treatment  Equipment  Co.,Ltd. All Right Reserved. Contact >>info@tk-treatment.com