บริษัท ไทย ทรีทเมนท์ อิควิพเมนท์ จำกัดบริษัท ไทย ทรีทเมนท์ อิควิพเมนท์ จำกัด
TK-TREATMENT.COM

   -  ระบบรีเวอร์สออสโมซีส
   -  ระบบผลิตน้ำอ่อน
   -  ระบบผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด
   -  ระบบตกตะกอนหินปูน /
      ความขุ่น

   -  ระบบกำจัดสนิมเหล็ก
   -  ระบบโอโซน
   -  เครื่องล้างถังภายนอก-
      ภายใน

   -  เครื่องทำน้ำเย็นขนาด 2-7
      หัวก๊อก

   -  เครื่องบรรจุของเหลว
      อัตโนมัติแถวตรง
      6-8 หัว

   -  รูบแบบโรงน้ำดื่ม บรรจุขวด
   -  ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
      ขนาด 1100 ลิตร/ วัน

   -  Deionization System
   -  Industrial Softenning
      Water Sysytem

   -  งานติดตั้งถัง กปน.
   -  จำหน่ายสารกรอง
      ไส้กรองทุกชนิด

   -  จำหน่ายเครื่องกรองน้ำ
      ทุกขนาด

   -  จำหน่ายปั้มสูบสารเคมี
      ถังบรรจุเคมี มอเตอร์กวน

   -  จำหน่ายแทงค์เก็บน้ำ
    Deionization System
1. แทงค์เก็บน้ำดิบ (RAWWATER TANK )
2. ปั้มสูบส่งน้ำดิบ (WATER PUMP)
3. ระบบกรองขั้นต้น (PRETREATMENT FILTER)
4. เครื่องกรองสารละลายประจุบวก (CAT-IONIC RESIN)
5. เครื่องกรองสารละลายประจุลบ (AN-IONIC RESIN)
6. EC Meter
7. แทงค์เก็บน้ำ DI
8. ปั้มจ่ายน้ำ DI
9. เครื่องกรอง Mixbed
10. EC METER
11. แทงค์เก็บน้ำบริสุทธิ์


     Deionization System สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและตามสำนักงานต่างๆ
Copyright 2004  ©  Thai  Treatment  Equipment  Co.,Ltd. All Right Reserved. Contact >>info@tk-treatment.com